De term natuurinclusief verwijst naar een wijze van bouwen waarbij er ruimte gemaakt wordt voor planten en dieren. Het Stadsbad wil bijdragen aan een zo gezond mogelijke stadsnatuur en vanuit die filosofie wordt plek geboden aan allerlei diersoorten: verschillende types nestkasten voor diverse vogelsoorten zoals zwaluwen, mussen, roodborstjes en mezen. Insectenhotels voor insectensoorten zoals vlinders, hommels en bijen. Maar ook plek voor zoogdieren zoals vleermuizen en eventueel marters of egels. Om voor deze dieren een fijne biotoop te creëren wordt het project opgeleverd met zo veel mogelijk groen en een ruime variatie aan plantensoorten, met voldoende bloemen en vruchten.

 

Zo bouwen we naast een fijn woonmilieu een functionerend ecosysteem, waar zowel voor mens als dier ruimte is. Een bijzondere plek wordt ingenomen door de collectieve tuin, die eigendom wordt van de VVE en door alle omwonenden te gebruiken is. De invulling van dit deel zal in overleg met toekomstige bewoners en omwonenden worden vormgegeven: een moestuin, plantenkasje, speelvoorziening, bloemenperk, barbecueplek – er is van alles mogelijk. Heb je goede ideeën? Deel ze met ons via het formulier op de pagina Contact

Natuurinclusief Stadswonen

Meer info over natuurinclusief bouwen: