Vragen & antwoorden

Wat is de huidige stand van zaken van de plannen?

De plannen zijn ingediend bij de gemeente voor een omgevingsvergunning. Op dit moment vinden diverse onderzoeken plaats (zoals bijvoorbeeld naar flora/fauna). Na afronding hiervan kan in 2021 gestart worden met de bouwwerkzaamheden. Een globale planning is te vinden op de pagina Planning

Wat vindt de gemeente van de plannen?

De gemeente heeft naar aanleiding van een concept aanvraag positief geadviseerd op dit plan. Dit betekent dat ze zullen meewerken aan de omgevingsvergunning,

Waarom staan er (tijdelijk) vogelhuizen?

De flora en faunawet regelt dat tijdens sloop en bouw een alternatief moet worden geboden aan diverse vogelsoorten (denk bijvoorbeeld aan mus, uil, en vleermuis). In het definitieve gebouw worden diverse maatregelen genomen om dieren ook een thuis te bieden. Na afronding van de bouw zullen de geplaatste tijdelijke voorzieningen worden weggehaald. Zie natuurinclusief bouwen.

Wat is de planning?

De planning is nu nog vrij globaal, maar op de pagina Planning krijg je een indruk van wat er te gebeuren staat. De planning wordt aangepast gedurende het proces.

Hoe wordt de bouwplaats georganiseerd?

De bouwplaats is vrij klein en heeft slechts twee toegangen. De ingang aan de Bosboomlaan zal als hoofdingang worden gebruikt gedurende de bouw en sloop. Vanaf deze zijde worden materialen aan- en afgevoerd. De entree vanaf de Burgemeester Knappertlaan zal gedurende de werkzaamheden open blijven voor omwonenden, van waaruit de bergingen en tuinen bereikbaar zijn. De bouwplaats zal worden afgesloten met hekken. Later dit jaar zal er door de aannemer uitgebreide informatie worden verstrekt over de precieze organisatie en inrichting van de bouwplaats.

Wat wordt de route van het bouwverkeer?

De hoofdontsluiting van de bouwplaats vindt plaats via de parkeerentree aan de Bosboomlaan. Hier zal ook het meeste bouwverkeer plaatsvinden. Later dit jaar zal er door de aannemer uitgebreide informatie worden verstrekt over de precieze logistiek.

Hoe lang gaat de bouw duren?

De totale werkzaamheden zullen ongeveer anderhalf jaar duren. Een idee van de (globale) planning krijg je op de pagina Planning

Zal er worden geheid?

Nee, er zal niet worden geheid.

Wordt er een opname gemaakt van omliggende woningen?

Van alle woningen in de bouwblokken rondom het zwembad wordt een opname gedaan voor de start van de werkzaamheden. Dit zal gebeuren door een onafhankelijke partij, die de woningen inspecteert en de status vastlegt. Mocht er eventueel tijdens de bouw schade ontstaan in de omgeving, dan is de aannemer hiervoor verzekerd en zal dit kosteloos worden hersteld.

Hoe hoog wordt de nieuwe bebouwing?

De woningen hebben ofwel twee of drie bouwlagen. De bouwhoogte wordt ongeveer 50 cm hoger dan de huidige hoogte van het zwembad.

Blijven alle achtertuinen rondom bereikbaar?

Ja, de achtertuinen en bergingen blijven bereikbaar tijdens de bouw, via de entree aan de Burgemeester Knappertlaan

Wat gebeurt er met de speeltuin?

De grond van de speeltuin is eigendom van het voormalige zwembad. Tijdens de bouw van het Stadsbad zal het terrein (om veiligheidsredenen) niet toegankelijk zijn. De tuin zal onbebouwd blijven en als collectieve tuin eigendom worden van de nieuwe woningen, maar hij kan wel door alle omwonenden gebruikt worden. Voor de precieze invulling zoeken we nog goede ideeën. Een moestuin, plantenkasje, speelvoorziening, bloemenperk, barbecueplek – er is van alles mogelijk. Heb je goede ideeën? Deel ze met ons via het formulier op de pagina Contact

Hoeveel woningen en woningtypes zijn er?

Er worden 17 woningen gebouwd, in drie verschillende types. Uitleg over deze types kun je vinden op de pagina: Woningtypes

Hoe zit het met parkeren?

In de kelder is straks ruimte voor 26 auto’s. Dit betekent dat er ruimschoots voldoende plaatsen beschikbaar zijn voor de 17 woningen. Extra plaatsen zijn beschikbaar voor verhuur/verkoop voor direct omwonenden en zijn geschikt om te gebruiken voor het opladen van elektrische voertuigen. De parkeerkelder wordt bereikbaar via de entree aan de Bosboomlaan.

Staat je vraag er niet bij?

Geen nood! Stel je vraag via onze Contactpagina en wij komen er zo snel mogelijk op terug. Deze huidige lijst met vragen antwoorden zullen we mettertijd uitbreiden met zo veel mogelijk relevante informatie.